user_mobilelogo

Zorgzwaarte

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient aan het begin van de behandeling de zorgzwaarte bepaald te worden. Hiertoe vult de psycholoog op basis van de intakegegevens een vragenlijst in, de HONOS+. De zorgzwaarte geeft een indicatie over de verwachte behandelduur, dan wel dat opnieuw met behulp van de HONOS+ de zorgzwaarte geƫvalueerd moet worden.

Privacyverklaring

Vanaf 1-7-2022 is elke zorgaanbieder verplicht om patiƫntgegevens door te geven aan het Nza. Dit betreft onder andere: diagnose-hoofdgroep, antwoorden op de HoNOS+, zorgvraagtype, eerdere opnames/acute ggz.

Het doel hiervan kunt u lezen op de website van NZa: nza.nl

U kunt tegen de aanlevering van deze gegevens bezwaar maken; ik zal dan geen gegevens van u doorgeven aan het Nza. Uw bezwaar kunt u aangeven middels het formulier Privacyverklaring.

Wachttijden

De wachttijden voor een intakegesprek kunnen verschillen per psycholoog. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Crisis en hulp buiten werktijden

Onze praktijken kunnen geen hulp bieden buiten kantoortijden. Buiten kantooruren, in de weekenden en op feestdagen kunt u contact op nemen met de huisarts of huisartspost. Zo nodig kan er via de huisartspost contact gelegd worden met de crisisdienst van de GGZ-instelling in de regio.