user_mobilelogo

De geestelijke gezondheidszorg is wat betreft vergoeding door de zorgverzekeraar onderverdeeld in Basis-GGZ en Specialistische GGZ.

In onze praktijk kunt u voor beide soorten vergoeding terecht. Voor zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ is een verwijzing van uw huisarts nodig. De verwijsbrief van de huisarts dient duidelijk te vermelden of het een verwijzing voor Basis-GGZ betreft of een verwijzing voor Specialistische GGZ.

Betreft het lichte tot matige psychische klachten dan is een verwijzing voor de Basis-GGZ aangewezen; deze hulp duurt meestal kort en bestaat uit behandelgesprekken, die eventueel worden aangevuld met een E-Health programma.

Als blijkt dat er meer hulp nodig is, bijvoorbeeld omdat uw problematiek complexer is of wanneer uw klachten na verloop van tijd terug komen, dan valt u onder de Specialistische GGZ. U krijgt dan psychotherapie. Deze hulpsoort is intensiever en duurt langer.

De wachttijden voor een intakegesprek kunnen verschillen per psycholoog.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Onze praktijken kunnen geen hulp bieden buiten kantoortijden. Buiten kantooruren, in de weekenden en op feestdagen kunt u contact op nemen met de huisarts of huisartspost. Zo nodig kan er via de huisartspost contact gelegd worden met de crisisdienst van de GGZ-instelling in de regio.