user_mobilelogo

Zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ worden vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekering. Er worden geen losse zittingen of gesprekken afgerekend, maar de gehele behandeling wordt vergoed in de vorm van een zogenaamd ‘prestatie’ (Basis-GGZ) of DBC, ‘Diagnose Behandeling Combinatie’ (Specialistische GGZ). In een prestatie of DBC worden alle minuten opgeteld die de psycholoog besteedt ten behoeve van de behandeling van de cliënt. Hier valt ook administratie- en overlegtijd onder.

Elke prestatie of DBC heeft een vastgestelde prijs die jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) wordt vastgesteld. Elke zorgverzekeraar bepaalt contractueel hoeveel procent zij daarvan aan de psycholoog vergoedt. Wij hebben hier geen invloed op.

Een prestatie of DBC wordt geopend op het moment dat u zich bij ons aanmeldt en gesloten op het moment dat we de behandeling afronden. Wij declareren vervolgens de prestatie of de DBC bij uw verzekering.

Voor alle medische zorg die uit het basispakket wordt vergoed, betaalt u op jaarbasis een eigen risico. Voor 2019 is dit: € 385,-, tenzij u voor een hoger eigen risico hebt gekozen.

De tarieven voor de Basis GGZ en de Specialistische GGZ kunt u vinden op de website van de NZA.

Voor onverzekerde zorg gelden dezelfde tarieven als voor verzekerde zorg.


Afspraken afzeggen

Het kan zijn dat u uw afspraak moet afzeggen. Mocht u verhinderd zijn dan horen wij dit graag uiterlijk 48 uur van te voren. Afspraken die later afgezegd worden, moeten we bij u in rekening brengen. De kosten hiervan zijn 90.00 euro.

U kunt altijd de voicemail in spreken van de praktijken. Voor Arno Hoosemans is dat 06-34769558; voor Corrie de Waal en Peter Haex 078-6141454. Of u stuurt een email naar uw behandelaar (zie ‘Contact’).