user_mobilelogo

De kosten van uw behandeling bestaat uit de kosten voor de gesprekken. De psycholoog zal eens per maand deze kosten bij uw verzekeraar declareren. De hoogte van de vergoedingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Voor onverzekerde zorg gelden dezelfde tarieven als voor verzekerde zorg.

Voor een gesprek wordt steeds een uur in de agenda van de psycholoog gereserveerd. Dit bepaalt ook de hoogte van de vergoeding. Het daadwerkelijke contact zal over het algemeen echter iets korter zijn zodat een soepele overgang tussen de afspraken plaats kan vinden

GGz-zorg valt onder de basisverzekering. U betaalt op jaarbasis hiervoor een eigen risico. Dit is voor 2022 vastgesteld op 385 euro; tenzij u voor een hoger eigen risico gekozen heeft.

Afspraken afzeggen

Het kan zijn dat u uw afspraak moet afzeggen. Mocht u verhinderd zijn dan horen wij dit graag uiterlijk 48 uur van te voren (weekenden en feestdagen niet meegerekend). Afspraken die later afgezegd worden, moeten we bij u in rekening brengen. De kosten hiervan zijn 100.00 euro, voor een consult van een uur.

U kunt altijd de voicemail in spreken van de praktijken. Voor Arno Hoosemans is dat 06-34769558; voor Corrie de Waal en Peter Haex 078-6141454. Of u stuurt een email naar uw behandelaar (zie ‘Contact’).