user_mobilelogo

Arno Hoosemans

Klinisch psycholoog en psychotherapeut
Vrijgevestigde praktijk: Eureka - Psychologie en Psychotherapie, KvK: 60598492
Kwaliteitsstatuut
Privacyverklaring AVG

Contracten met de meeste zorgverzekeraars.

BIG nummers
GZ-psycholoog: 79044200525 
psychotherapeut: 99044200516

Cliëntgericht psychotherapeut.
Supervisor en leertherapeut VPEP (voorheen VCgP).
Lidmaatschap: VPEP, NIP, NVP, NVNP, LVVP, NVGzP.
Specialisatie: psychotherapie, persoonlijkheidsproblematiek, traumaverwerking.
Aanwezig: maandag middag en dinsdag heel de dag.
Wachttijd tot intakegesprek:
15-18 weken (peildatum juli 2021).

Peter Haex

Gezondheidszorgpsycholoog
BIG nummer: 19050573225
Lidmaatschap: NIP
Specialisatie: ouderen, dementie, traumaverwerking.
Wachttijd tot intakegesprek: 8-10 weken (peildatum juli 2021)

Corrie de Waal

Corrie240

Gezondheidszorgpsycholoog, Cognitief gedragstherapeut i.o.
BIG nummer: 29066697525
Lidmaatschap: NIP, VGCT.
Specialisatie: ouderen, cognitieve gedragstherapie.
Wachttijd tot intakegesprek: 8-10 weken (peildatum juli 2021)

Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Beroepscode voor Psychotherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Het is raadzaam om uw ontevredenheid met uw psycholoog zelf te bespreken. Komt u er samen niet uit dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere psycholoog. Via uw huisarts kunt u een doorverwijzing krijgen naar een andere psycholoog.

Wanneer u ontevreden bent over het beroepsmatig handelen van de psycholoog en u komt er samen met de psycholoog niet uit dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Het NIP kent een College van Toezicht. Tevens vallen onze psychologen onder het tuchtrecht van de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Informatie hierover vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Gebruikte afkortingen:

NIP: Nederlands Instituut van Psychologen
NVP: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
VPEP: Vereniging voor Persoonsgerichte en Experientiële Psychotherapie
VGCT: Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie
NVNP: Nederlandse Vereniging voor NeuroPsychologie
LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
NVGzP: Nederlandse Vereniging Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

Behandeltarieven en betalingsvoorwaarden